Valilikler de usulsüzlük içinde yüzmüş

Sayıştay, İstanbul Valiliği’nin 39 ilçe belediyesinden 1.8 milyar lira alacağı olduğunu ortaya çıkardı. Ankara Valiliği ise bazı ihaleleri gerek olmadığı halde pazarlık usulüyle yapmış.

Valilikler de usulsüzlük içinde yüzmüş

Sayıştay 2019 Yılı İstanbul ve Ankara Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’na (YİKOB) ilişkin Denetim Raporları’nda usulsüzlükler dikkat çekti. İstanbul Valiliği’ne ilişkin yayınlanan Sayıştay raporunda, valiliğe bağlı YİKOB’a 39 belediyenin ödemesi gereken kültür katkı payını ödemediği ve bu tutarın geçmiş yıllar dahil olmak üzere toplam 1 milyar 812 milyon 384 bin TL olduğu tespit edildi.

Ankara Valiliği’ne ilişkin Sayıştay raporunda ise bazı mal ve hizmet alımı ihalelerinin, gerekçeleri oluşmadığı halde pazarlık yöntemi ile yapıldığı tespit edildi. Sayıştay raporunda, YİKOB’a ilişkin, “Sonuç olarak, bazı belediyelerin kültür varlıkları katkı paylarını ödemediği veya geç ödediği, konunun İller Bankası’na yazılması, böylece ilgili belediyelerin genel bütçe gelirlerinden söz konusu payların kesilerek YİKOB’a gönderilmesinin sağlanması uygun olacaktır. İdare tarafından bulgu kabul edilmiş olup yapılandırılmış alacaklar ve diğer alacakların tahsilatı için gereken iş ve işlemlerin titizlikle yürütüleceği belirtilmiştir. Söz konusu hususun düzeltilip düzeltilmediğine ilişkin değerlendirme sonraki denetimlerde izlenecektir” ifadelerine yer verildi.

12 İHALE USÜLSÜZ

Ankara Valiliği YİKOB’a ilişkin 2019 yılı Sayıştay Raporu’nda ise pazarlık usulü oluşmadan yapılan 12 ihale tespit edildi.

Raporda temel usul olmamakla birlikte bir ihale usulü olan pazarlık usulünün uygulanabilmesi için, kanunda belirtilen özel hallerin olması gerektiği belirtilerek, “Başkanlık tarafından, bazı alımların çok öncesinden bilindiği ve kararlaştırıldığı halde ihale çalışmalarının başlatılmayıp ‘Makam Olur’u çerçevesinde ivedi olarak yapılması gerektiği gerekçesiyle pazarlık usulü ile ihaleye çıkılarak konuya ilişkin alım gerçekleştirilmiştir. Kaldı ki personel çalıştırılması işlerinde olduğu gibi net bir şekilde işin yapılması gerektiği yeterli süre öncesinden belli iken, buna ilişkin çalışmaların zamanında yapılmayarak süre kalmadığını ileri sürmenin, söz konusu durumu, idarece öngörülemeyen hal durumuna sokmayacağı değerlendirilmektedir” denildi.

Raporda ihalelerde, öncelikle kanunda temel usul olarak belirlenen “açık ihale usulü” ve “belli istekliler arasında” ihale usulünün uygulanması gerektiği belirtildi. 12 ihaleden bazıları şöyle: 6 milyon 830 bin TL değerinde Ankara 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü’nde Görevlendirilmek Üzere Personel Alımı, 4 milyon 880 bin TL değerinde Ankara Valiliği Yeni Hizmet Binası İçin Ses ve Data Kurulumu, 1 milyon 741 bin TL değerinde Ankara Emniyet Müdürlüğü 33 Hizmet Binasına Kamera Sistemi Kurulması işi, 885 bin 600 TL değerinde Sahil Güvenlik Komutanlığı Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere 12 Ay Süreli Araç Kiralama Hizmet Alımı.